Integritetspolicy – Hässlö Trafikskola
 
Integritetspolicyn beskriver hur Hässlö Trafikskola behandlar dina personuppgifter och gäller när du använder trafikskolans tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.
 
Ansvar för personuppgifter
Hässlö Trafikskola, org. nr. 556744-0606  samt Teoricentralen org. nr. 559068-0848 är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Teoricentralen är vår tekniska leverantör och tillhandahåller data åt oss. [Fyll i företagets namn] har utsett ett dataskyddsombud.
 
Så skyddar vi dina uppgifter
Hässlö Trafikskola värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.
 
Så får Hässlö Trafikskola dina uppgifter
När du som kund till exempel skriver in dig på trafikskolan, mail-konverserar med trafikskolan eller handlar via vår e-handel innebär det att du lämnar dina personuppgifter till oss.
 
Exempel på uppgifter vi hanterar
Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köphistorik och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
 
Så använder vi dina uppgifter
Hässlö Trafikskola har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig som kund, eller att du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter.
 
Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:
 
·       Administrera och genomföra en inskrivning på trafikskolan.
·       Hantera och administrera bokningar i såväl trafikskolans bokningssystem, boka prov via Trafikverket och rapportera utbildningar till myndigheter som kräver det.
·       Vid fakturering.
·       Vid kontakt med dig som elev.
·       Genomföra undersökningar och utvärderingar i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster.
·       Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp.
·       Tillhandahålla WiFi-service i vår lokal.
·       Ge dig relevant information med till exempel bokningar.
·       Information gällande våra aktiviteter utöver utbildning.
 
 
Vi kan också använda dina uppgifter för att skicka aviseringar, inklusive e-post och sms, om bokningar av kurser, körlektioner och förarprov.
 
Sociala Medier
Hässlö Trafikskola är aktivt involverad i sociala medier, där elever kan fotograferas och medverka på bilder och i text.
 
Detta är frivilligt, och vi publicerar inte bilder eller text om någon som inte vill vara med. Vi kommer alltid att fråga innan om en kund syns med ansikte, endast förnamn eller eget valt namn av kund kommer att publiceras.
 
Tredjepartsåtkomst
Dina personuppgifter används endast av Hässlö Trafikskola. De lämnas endast ut till myndigheter och samarbetspartners som krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Hässlö Trafikskola. Detta inkluderar inte betrodda tredjepartsleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, under förutsättning att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.
 
Så länge sparar vi dina uppgifter
Hässlö Trafikskola sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund eller enligt lagliga krav. Personuppgifter raderas sedan enligt särskilda rutiner som styrs av lag.
 
Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:
 
Hässlö Trafikskola, Hässlögatan 22, 721 31 Västerås. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.
 
Om dina uppgifter hos Hässlö Trafikskola är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, till exempel bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
 
Cookies
Hässlö Trafikskola använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Läs mer om detta i vår cookiepolicy som du finner på vår hemsida. 
 
Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.
 
För mer information
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Välkommen att besöka oss eller ringa oss. Du kan också besöka www.datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.
 
Hässlö Trafikskola AB 
Hässlögatan 22
721 31 Västerås 
Telefon: 021-13 71 00
E-post: info@hasslotrafikskola.se
Hemsida: www.hasslotrafikskola.se
Organisationsnummer: 556744-0606