Köpvillkor E-handel Hässlö Trafikskola
 

 Köpvillkor E-handel
Välkommen till våra köpvillkor för e-handel på Hässlö Trafikskola AB nedan kallad Hässlö Trafikskola. Dessa villkor gäller för all försäljning till konsumenter i Sverige via vår webbplats. Genom att genomföra en beställning hos oss accepterar du villkoren nedan och samtycker till att vara bunden av dem. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom villkoren innan du genomför din beställning.
 
§1 Priser
De priser som gäller för inköp från Hässlö Trafikskola anges på vår webbplats vid inköpstillfället. Alla priser anges i svenska kronor och är styckpriser inklusive moms om inget annat anges. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella uppenbara felaktigheter i prisangivelserna. Fraktkostnad kan tillkomma, se §3 – Leverans och frakt.
 
§2 Betalning
Följande betalningsmedel är tillgängliga vid e-handel från Hässlö Trafikskola: Swish. Betalningen debiteras direkt vid köptillfället. Vi samarbetar med Bambora för betalningshantering.
 
§3 Leverans och frakt
Varor som beställs från Hässlö Trafikskola skickas normalt med post inom 2-4 arbetsdagar efter beställningstillfället. En enhetsfrakt på 150 kr per order tillkommer för varor som inte levereras digitalt. För varor som hämtas ut på plats utgår ingen fraktkostnad. Vi ansvarar inte för dröjsmål som står utanför vår kontroll (force majeure).
 
§4 Ej uthämtade varor
Om du beställer en vara och sedan väljer att inte hämta ut den debiteras du 250 kr i administrationskostnader. Ej uthämtade varor/tjänster betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.
 
§5 Ångerrätt, reklamationsrätt och retur
Retur inom 14 dagar
Kunder har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från den dag då kunden mottar varan. Kunden ska meddela Hässlö Trafikskola om detta inom fjorton (14) dagar från den dag varan togs emot eller tjänsten betalades. Meddelandet ska ske skriftligen per e-post eller brev.
 
Returadress
Retur av vara ska ske till Hässlö Trafikskola, Hässlögatan 22, 721 31 Västerås.
 
Ångerrätt
För en beställd tjänst gäller inte ångerrätten om utförande av tjänsten påbörjats, till exempel om du har öppnat och godkänt villkoren i Teoricentralens profil.
 
Varans skick vid retur
Returnerad vara ska vara i oanvänt och oskadat skick för att kunna returneras, såvida inte varan har förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till kunden.
 
Kostnad vid retur
Kostnaden för retur av vara bekostas av kunden.
 
Kunder har reklamationsrätt på varor i 1 år i, vilket inte gäller för mat, hyror och tjänster.
 
Observera att återbetalning inte kan göras förrän Hässlö Trafikskola har mottagit varan eller bevis på att varan har skickats tillbaka.
 
Återbetalningen ska göras inom 14 dagar från det att Hässlö Trafikskola mottagit varan eller bevis på att varan har skickats tillbaka.
 
14 dagars returpolicy gäller inte för hyror och tjänster.
 
§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas vid beställning av vara eller tjänst kommer att registreras och lagras elektroniskt. Informationen används enbart för att administrera beställningen och för att tillhandahålla den service som efterfrågas av kunden. Mer information om hur personuppgifter behandlas finns på Hässlö Trafikskolas webbplats i dess integritetspolicy som du kan läsa här: [https://hasslotrafikskola.se/integritetspolicy/].
 
§7 Reklamation
Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du kontakta oss så snart som möjligt. Vid övriga reklamationer tillämpar vi svensk lag och konsumentköplagen. Vi följer även Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
 
§8 Tvist
Eventuella tvister mellan parterna som inte kan lösas på plats, ska lösas genom svensk lag och domstol enligt svensk lag och konsumentköplagen. Kunden har också möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
 
§9 Kontaktuppgifter
 
Hässlö Trafikskola AB 
Hässlögatan 22
721 31 Västerås 
Telefon: 021-13 71 00
E-post: info@hasslotrafikskola.se
Hemsida: www.hasslotrafikskola.se
Organisationsnummer: 556744-0606